Nyt tag.

Taget, bølge eternit B7 fra 1972, er i årenes løb blevet forurenet af nedfald fra nærtstående træer, bl.a. af vores egen hængebirk og naboens fyrretræer. I 2000 var det så forurenet af mos, alger m.m. at vi valgte at få det renset og malet.
Vi fjernede samtidig skorstenen over taget, da den ikke havde været i brug siden vi gik over til fjernvarme i 1991.
I 2007 begyndte taget at smuldre flere stedet, hvorfor vi valgte at få udskiftet hele taget, fremfor at reparere enkelte plader.
Denne udskiftning blev foretaget de første dage af oktober måned 2007.
Ved samme lejlighed fik vi lagt 15 cm. rockwoll på loftet, så der nu ialt er 35 cm. På loftet var der oprindelig 10 cm. rockwoll og i 1985 lagde jeg yderligere 10 cm.

Klik på billede for at se det i større format.


De store træer i baggrunden
har afleret meget svineri på taget.

Taget begynder at smuldre (juni 2007),
se i den røde markering.
- -

28/9-07: Tagplader, rockwoll, nye sternbrædder
og ekstra lægter er ankommet.

Jeg gik straks igang med at male sternbrædderne,
så jeg var fri for dette efter opsætningen.

- -

1/10: Stillads er sat op og den første plade er fjernet.

kl. 10: De fleste plader på syd/vestsiden er fjernet.
- -

kl. 10.45: Alle plader på syd/vestsiden er fjernet.

kl. 12.15: Nærbillede af det åbne tag
med lægter og rockwoll.
- -

kl. 14.30: Oplægning af nye plader og lægter er begyndt.
Ekstra lægter måtte lægges, da jeg havde bestilt plader med forborede huller og afskårne kanter.

Jeg blev sat til at samle skruer til pladerne.
- -

kl. 16: Så er det fyraften,
det åbne tag bliver dækket med plastic
af hensyn til regnvejr.

2/10 kl. 14 er hele syd/vestsiden monteret.
- -

2/10 kl. 14, et andet billede af den færdige side.

2/10 kl. 14.30:
De er begyndt at fjerne skruer på øst-siden.
- -

2/10 kl. 14.30:
Stabler af gamle tagplader.

3/10 kl. 12.40: Hanne har taget et par billeder.
Dette er taget af øst-siden.
Jeg havde en aftale med at hjælpe Henrik og Katrine
med at flytte fra Frederiksberg til deres hus i Værløse.
Kunne derfor ikke følge med i renoveringen.
- -

Fyraften 3/10 - næsten halvdelen af østsiden er lagt.
Det resterende tag dækket med plastic.

5/10 kl. 11
- -

6/10: Så er jeg hjemme igen efter turen til Værløse.
Jeg opdager at der ikke er brugt plader
som angivet i vejledningen for tagmontage.
Plader med hjørafskæring er brugt overalt.

Ifølge vejledningen for tagmontage skal der bruges fuldkantede plader øverst, nederst og i siderne.
Ved reklamation til tømrerfirmaet, fik vi en dårlig undskylning med at det brugte man ikke.
Vi fik dog de nederste plader udskiftet nogle dage senere.
- -

Medio okt.: Der var nogle hvide striber på nogle plader.
Zembrit kom og besigtige taget.
De besluttede at taget skulle males.

På tagrygningen var der også hvidt udtræk..
- -

Brev fra Zembrit vedr. maling af taget.

Garanti af taget efter malingen.

Retur til Vodskov Byvej