Fjernvarme 1991.

I juni-juli 1991 blev vi koblet på fjernvarmen fra Nordjyllandsværket.
Det var dejligt at blive fri for at skulle kontrollere olietanken og være fri for fyret i bryggerset.
Det bedste var dog at det var billigere.


Fortovet er gravet op for at gøre plads til de store fjernvarmerør.

Rørene er svejset sammen, 
klar til at blive lagt i renden.

Jeg har et par gode hjælpere
til at grave renden i indkørslen.

Det var hårdt arbejde,
men de kunne samtidig få sol på overkroppen.


Fjernvarmerørene ind til huset er lagt i renden
og efter godkendelse er renden klar til at blive dækket igen.

Vores fjv.rør sat på de store rør i fortovet.

Indførslen af rør til bryggers.

Fjernvarmeinstallation i bryggers.

Retur til Vodskov Byvej