Anton Pedersen

           FAR: Anders Peter Pedersen
         MOR: Maren Jensen
         FØDT: 27.02.1866 i Ulsted
         GIFT MED: Gertrud Marie Jensen, Ulsted Rimmer (1865-1941)
         DØDE: 1946 i Hou
          ANTAL BØRN: 13
             
1) Maren Krestine Pedersen,  1887-1974
             
2) Helene Pedersen,  1888-1903
              3) Astrid Pedersen,  1890-1977
              4) Mariane Pedersen,  1892-19??
              5) Jensine Pedersen,  1894-1986
              6) Anders Peter Pedersen,  1895-1969
              7) Anna Kirstine Pedersen,  1897-1967
              8) Jens Peter Pedersen,  1899-19??
              9) Laura Pedersen,  1900-1992
             10) Martine Pedersen,  1902-19??
             11) Helenius Pedersen,  1904-1942
             12) Anna Marie Pedersen,  1906-1998
             13) Theodor Pedersen,  1908-199?

 

Anton Pedersen købte Torndal ved Hou i slutningen af 1880'erne. Arealets størrelse var 45 ha hvoraf 25 ha var hede. En af grundene til, at Anton Pedersen købte gården, var at der var en lav hartkorn skat på ejendommen.

Torndal hed oprindelig Torngaard og nævnes første gang i 1552.
Gårdens hartkorn var da: 1 tdr, 1 skpr, 0 fjdkr, 0 album.

Tue Lauridsen boede på gården, i 1552 skyldte Tue 20 ol vårsild og 24 skilling gæsteri i landgilde.
Omkring år 1800 er gården så ødelagt af sandflugt, at dens hartkorn kun sættes til 2 fjdkr.
I 1814 ejede pastor Obel i Hals gården, der omkring den tid kaldtes Torndal. Fæsteren på Torndal hed da Anders Andersen. 

I 1865 boede Peder Pedersen Glad og Stine på Torndal, der kom til at gå under navnet "Glad Stedet". Efter deres død overtog sønnen Ole og hans 2 søstre ejendommen. De drev den, til Ole forsvandt sporløst på vej hjem fra Hals Marked i båd. Man fandt båden stående hejste sejl på kysten ved Strandgaarden, men Ole og hans velspækkede tegnebog var sporløst forsvundet. Søstrene solgte herefter Torndal til Anton Pedersen.

Trods en meget stor del af dårlig jord formåede Anton og Gertrud Pedersen med flid og sparsommelighed at forsørge en stor børneflok. 

Omkring 1937 overtog sønnen Helenius Pedersen gården, matr.nr. 38. Arealet var på 42 ha., hvoraf ca. 25 ha. var hede og beplantning.
Normal besætning var 9 køer, 4 kvier, 2 heste, 50 høns og 2 søer. Der leveres ca. 25 svin årligt. Stuehuset er opført 1930 og de øvrige bygninger ca. 1900.
Anton Pedersen flyttede ud i ”aftægtsboligen”, (en lejlighed i den søndre ende af kostalden).
Efter min far, Helenius’s død i 1942 fortsatte min mor, Olga, driften af gården sammen med hendes tvillingebroder, Ejnar.
I 1948 gav hun op og solgte gården til Theodor Pedersen. 

Tiderne har skiftet siden da, Torndal er blevet udstykket til sommerhusgrunde, på dens jorder er der fremkommet millionværdier. Anton Pedersen selv holdt igen med at sælge jord.
Det blev den sidste ejer af Torndal, sønnen Theodor Pedersen, der høstede fordelene, da han i 1963 solgte til et udstykningsfirma.


Klik her for at vende tilbage til Torndal