Hou og Hals skole 1946 - 1956
Jubilæum  1981 og 2006.

Klik på billede for at se det i større format.

Hou skole
Jeg begyndte min skolegang i 1946 på Hou Skole, hvor jeg gik indtil 2. klasse
Udflugt til Winthers plantage
Udflugt til Winthers plantage. 
- -
Da vi flyttede til Hals i 1948
fortsatte jeg min skolegang på:


Hals Borger- og Realskole
Hals Skole
Hals Skole.
1919 blev den private realskole solgt til det offentlige og slået sammen med Nordre Skole til Hals Borger- og Realskole, der herefter sammen med Skolerne i Hou, Koldkær og Ålebæk stod for at bibringe børnene lærdom.
Omkring århundredskiftet var der nemlig kommet så mange børn til i Koldkær og Ålebæk (bl.a. på grund af oprettelse af statshusmandbrug), at man måtte oprette skoler her som supplement til de eksisterende skoler i Hou og Hals. Hver af disse nye skoler fik 2 klasser - yngste og ældste klasse.

- -
Skoleprotokol 2. klasse
Skoleprotokol 2. klasse, okt. og nov. måned.
Klik på billedet for at se den i større pdf-format.

3. klasse 1949
3. klasse 1949.
Klik på billede for større billede med navne.
- -

- -Skoleudflugt til København 1953/1954 ?
Klik på billedet for større billede med navne.
Skoleudflugt til København
- -
4. real 1956
4. real 1956.
Bagerst: Lærer H.C.Agger, Svend Erik Grandahl,
Gudmund Svendsen, Kresten Hjelm Cristensen,
Ole Antonsen  og Jens Laurids Thomsen.
Forrest; Sven Arne Thomsen, Lis Davidsen, Bente Houmøller, Tove Kusk Larsen, Ilse Hytting og Henning PedersenI 1956 var jeg den sidste elev, som var til eksamen i det sidste fag, og dermed afsluttede begrebet ”præliminær”-eksamen på Hals Borger- og Realskole.
Der er taget et billede, hvor jeg sidder ved eksamensbordet, men det har jeg desværre ikke kunnet få fat i.

Til afslutningsfesten var der lavet en sang om klassens elever og Halsbo Valsen blev også afsunget.

########################################

########################################
25 års jubilæum


I 1981 samledes 10 af klassens 11 elever til 25 års skolejubilæum i Hals.
Vi mødtes i Marinestuen på Hals Hotel.
Efter vi havde hilst på hinanden og udvekslet gamle minder om skoletiden, gik vi op på skolen, hvor vi blev vist rundt af Henry Pedersen og lærer Jacobsen.
Vi blev fotograferet i skolegården.
25 års jubilæum
Bagerst: Lærer Pedersen, Svend Erik Grandahl,
Gudmund Svendsen,
Chresten Hjem Christensen,

Ole Antonsen og Jens Laurids Thomsen.
Forrest: Sven Arne Thomsen, Lis Davidsen,
Bente Houmøller, Tove Kusk Larsen, Henning Pedersen og lærer Jacobsen.


Hals hotel Hals hotel, glassalen
Om aftenen samledes vi på Hals Hotel
i Glassalen til en jubilæumsmiddag.
Der blev fortalt mange historier fra skoletiden
og klokken blev da også et godt stykke tid

efter midnat inden vi brød op.
Det var det år, hvor sommertiden blev indført,
så kl. 2 skulle Lærer Pedersen op på skolen for at stille uret 1 time frem.

########################################

########################################
50 års jubilæum
Skolejubilæum 2006
Jens Laurids, Henning og Kresten mødtes
hos Tove
for at planlægge
vores 50 års skole-jubilæum.
Indbydelse til jubilæum.
Indbydelse - klik for at se i stort format.
Hals Aldersomshjem
Hals Aldersomshjem - i dag Hals Hotel.
Min søster Agnete og hendes veninde Margit spiser is på bænken i krydset.
Hals Hotel 2011
Hals Hotel, hvor vi holdt vores jubilæum.
Den gamle gymnastiksal i brug til undervisning.
Gymnastiksalen er taget i brug til undervisning.
Undervisningslokale
Undervisningslokale.
Sløjdlokalet.
Sløjd-lokalet.
Eksamensholdet foran kirken.
De 7 af eksamensholdet som deltog i jubilæet.
1 var død og 3 ønskede ikke at deltage.
Eksamensholdet i rundkørslen ved skolen.
Eksamensholdet i rundkørslen ved skolen.
Hals Havn.
Under et besøg i Hals, skal man en tur på havnen.
Det var vi også og kom i snak med en gl. Halsbo.

Retur til forsiden.